Cekin

KOKA d.d. Godišnji upitnik kodeksa za 2018
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2018. godinu
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 31. 03. 2019.
Koka d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 30. 06. 2019.

KOKA d.d. Sazivanje glavne skupštine za 27.06.2019

  1. KOKA d.d. Poziv za skupštinu_27.06.2019
  2. KOKA d.d. obrazac Prijave za skupstinu_27.06.2019
  3. KOKA d.d. obrazac Punomoci za skupstinu_27.06.2019
  4. KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa_za skupštinu_27.06.2019
  5. KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2018. godinu
  6. KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu
  7. KOKA d.d. Odluke Glavna Skupština 27.06.2019
  8. KOKA d.d. Rezultati glasovanja na Skupštini 27.06.2019. godine


Arhiva 2009-2010
Arhiva 2011
Arhiva 2012
Arhiva 2013
Arhiva 2014
Arhiva 2015
Arhiva 2016
Arhiva 2017
Arhiva 2018

KOKA d.d. Priopćenja za medije