Cekin

KOKA d.d. Godišnji upitnik kodeksa za 2018
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2018. godinu
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 31. 03. 2019.

KOKA d.d. Sazivanje glavne skupštine za 27.06.2019

  1. KOKA d.d. Poziv za skupštinu_27.06.2019
  2. KOKA d.d. obrazac Prijave za skupstinu_27.06.2019
  3. KOKA d.d. obrazac Punomoci za skupstinu_27.06.2019
  4. KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa_za skupštinu_27.06.2019
  5. KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2018. godinu
  6. KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu


Arhiva 2009-2010
Arhiva 2011
Arhiva 2012
Arhiva 2013
Arhiva 2014
Arhiva 2015
Arhiva 2016
Arhiva 2017
Arhiva 2018

KOKA d.d. Priopćenja za medije